CBS Global Connect
The 13th Left Main & Coronary Bifurcation Summit, CBS 2021 Global Connect will be held from November to December, 2021. CBS aims to improve patients’health with the latest fundamental researches, clinical trials, yearly published guidelines, new ideas, live demonstration and dedicated case-based discussion.
 
Select Timezone:
 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Intravascular ultrasound(IVUS)

  Moderator : Gary S. Mintz, Shao-Liang Chen

  Discussant : Akiko Maehara, Ning Guo, Jie Qian, Xuebo Liu, Ramesh Babu Daggubati

  08:00-08:05 Opening remark Shao-Liang Chen

  08:05-08:25 Intracoronary Physiology or Imaging. Which is More Impactful? Gary S. Mintz

  08:25-08:45 Discussion

  08:45-09:30 Live case-Nanjing First Hospital Shao-Liang Chen, Junjie Zhang

 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Pulmonary vascular disease forum-I

  Moderator : Shao-Liang Chen, Jieyan Shen, Fenling Fan

  Discussant : Hang Zhang, Hailong Dai, Fadong Chen, Haifeng Zhang, Zongye Cai, Suiji Li

  08:40-08:55 Cardiac MRI for right ventricular function of pulmonary hypertension Yucheng Chen

  08:55-09:00 Discussion

  09:00-09:15 Clinical value of  Invasive Cardiopulmonary Exercise Test Wei Huang

  09:15-09:20 Discussion

  09:20-09:40 Characteristics of echocardiography in pulmonary hypertension Jing Ping Sun

  09:40-09:45 Discussion

  09:45-10:00 Application of intravascular imaging in interventional treatment of pulmonary hypertension Cheng Hong

  10:00-10:05 Discussion

  10:05-10:20 Techniques for RHC and Pulmonary angiography Xin Jiang

  10:20-10:25 Discussion

 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Quantitative flow ratio(QFR)/ Fractional flow reserve(FFR)

  Moderator : Bo Xu, Lianglong Chen

  Discussant : Shengxian Tu, Lijun Guo, Xinyang Hu, Xinkai Qu, Junqing Yang, Zhiming Wu

  10:00-10:05 Opening remark Bo Xu

  10:05-10:25 FAVOR III Bo Xu

  10:25-10:45 Discussion

  10:45-11:30 Live case-Nanjing First Hospital Fei Ye

 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Pulmonary vascular disease forum-II

  Moderator : Caojin Zhang, Yucheng Chen, Shao-Liang Chen

  Discussant : Hang Zhang, Qiguang Wang, Zhenwen Yang, Gangcheng Zhang, Dujiang Xie, JiaXin Ye

  10:30-10:45 Advances in diagnosis and treatment of pulmonary hypertension associated with congenital heart disease Hong Gu

  10:45-10:50 Discussion

  10:50-11:05 Update on pulmonary hypertension due to left heart disease Jieyan Shen

  11:05-11:10 Discussion

  11:10-11:25 Pulmonary hypertension duo to high altitude  Lan Huang

  11:25-11:30 Discussion

  11:30-11:45 CTEPH and Peripheral Pulmonary Stenosis Zhenguo Zhai

  11:45-11:50 Discussion

  11:50-12:05 Connective tissue disease related pulmonary arterial hypertension Mengtao Li

  12:05-12:10 Discussion

 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Optical coherence tomography(OCT) - I

  Moderator : Shao-Liang Chen, Huay Cheem Tan, Zuyi Yuan, Juying Qian

  Discussant : Haibo Jia, Yong He, Gim Hooi Choo, Yongle Li, Xiao Wang

  12:30-12:35 Opening remark Shao-Liang Chen

  12:35-12:55 Key points from OCT-guidance in bifurcated lesions Yutaka Hikichi

  12:55-13:15 Discussion

  13:15-14:00 Live case-Nanjing First Hospital Junjie Zhang

 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 : Video Playback of Pulmonary Artery Denervation in the TCT
 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Pulmonary vascular disease forum-III

  Moderator : Yuehui Yin, Qiguang Wang, Shao-Liang Chen, Heping Gu

  Discussant : Sugang Gong, Chunxia Zhao, Qian Tong, Dujiang Xie

  14:00-14:15 Practical experience of atrial septostomy in pulmonary hypertension Lihua Guan

  14:15-14:20 Discussion

  14:20-14:35 Fibrosing mediastinitis and its treatment strategy Yunshan Cao

  14:35-14:40 Discussion

  14:40-14:55 Update on portopulmonary hypertension Jiang Li

  14:55-15:00 Discussion

  15:00-15:15 PADN for pulmonary hypertension Hang Zhang

  15:15-15:20 Discussion

  15:20-15:35 Advances in targeted drug therapy for pulmonary hypertension Qiushang Ji

  15:35-15:40 Discussion

 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Optical coherence tomography(OCT) - II

  Moderator : Shao-Liang Chen, Angela Hoye

  Discussant : Yoshinobu Murasato, Jun Pu, Jingbo Hou, Yong Zeng, Pengcheng He

  14:30-14:35 Opening remark Angela Hoye

  14:35-14:55 Intravascular imaging-guided bifurcation stenting Niels Ramsing Holm

  14:55-15:15 Discussion

  15:15-16:00 Live case-Nanjing First Hospital Fei Ye

 • 2022-12-4
  Play
  CBS 2021 Global Connect: Drug-coated balloon (DCB)

  Moderator : Shao-Liang Chen, Goran Stankovic

  Discussant : Miroslaw Ferenc, Dobrin Vassilev, Sasko Kedev, Yue Li, Eun-Seok Shin, Junjie Zhang

  17:00-17:05 Opening remark Goran Stankovic

  17:05-17:25 DCB for bifurcation lesions Miroslaw Ferenc

  17:25-17:45 Discussion

  17:45-19:00 Live case-Nanjing First Hospital Nailiang Tian, Xiaobo Li, Song Lin, Liang Chen, Zhen Ge, Xiaofei Gao

http://www.cbsmd.cn Contact us by cbs@cbsmd.cn

Copyright ⓒ CBSMD Nanjing China. All rights reserved.